Exposition

À venir : Du 10 févr. au 15 avr.

Sasha Kurmaz, Sergey Melnitchenko, Valeriy Miloserdov, Mikhail Palinchak, Oksana Parafeniuk, Roman Pyatkovka, Mila Teshaieva...

Ukraine(S)